Oplever du personlige vanskeligheder eller bekymringer, og ønsker du at få kontakt med en psykolog?

 

 

Gymnasiet har en psykologordning, som du har mulighed for at benytte dig af.

Psykolog Maja Iversen tilbyder samtaleforløb i forhold til personlige problemstillinger og vanskeligheder.

Hvordan får jeg kontakt til psykologen?
Hvis du har behov for at tale med psykologen, skal du kontakte din studievejleder. Sammen finder I ud af, hvad det videre forløb skal være.
Det er også hos din studievejleder, at du kan få yderligere information om psykologordningen.

Samtalerne er fortrolige, og psykologen har tavshedspligt i forhold til det, I drøfter.

Hvor finder jeg psykologen?
Psykologen holder til i lok. 106.
Du kan som udgangspunkt kun komme hos psykologen, hvis du har lavet en aftale på forhånd.