Odense Tekniske Gymnasium - Kontakt ledelsen
Om skolen | Kontakt | Gå til hovedsiden

  KontaktAnsvarsområde
Johnny Grauballe Nielsen (JGN)
Rektor
Telefon: 63126961
E-mail: jgn@sde.dk
Skolens vision og strategi
Ansvar overfor bestyrelse og Undervisningsministeriet
Klager ifm. eksamen
Anne-Mette Hansen (AME)
Vicerektor
Telefon: 63126980
E-mail: ame@sde.dk
Stedfortræder for rektor
Årsplanlægning
Studieretninger og valgfag
Klager
Team Danmark ordning
Talentarbejde
Prøver og eksamen
Karin Lage (KL)
Afdelingsleder
Telefon: 63126964
E-mail: kl@sde.dk
Koordinering af fastholdelsesprocedurer
Elevforsømmelse/særlige elevforhold – 1. og 3.g (2015-16)
Elev-mentorordning
1.g introarrangement
Forældrekonsultationer
Lars Frimann Nielsen (LFN)
Afdelingsleder
Telefon: 63126975
E-mail: lfn@sde.dk
Informationsmøder
Dimission
Koordinering ifm. studieretningsprojekt (SRP)
Første skoledag 1.g
Udviklingsopgaver/-projekter
Studieområdet (SO)
Martin Mølgaard Ravn (MMRA)
Afdelingsleder
Telefon: 63126982
E-mail: mmra@sde.dk
PR – eksterne samarbejdsrelationer
Terminsprøver
OTG Udvalg (Elevudvalg)
Elevforsømmelse/særlige elevforhold – 2. g (2015-16)
Evalueringsplan og kvalitetssikring
Bygningsadministration
Lene Medelby Dolriis (LMD)
Afdelingsleder
Telefon: 63126979
E-mail: lmd@sde.dk
Økonomi og regnskab
Skemalægger
Optagelse af elever
Brobygning
Studieture og ekskursioner
Hold og klassedannelse
Britta Edel Pilgaard (BEL)
Uddannelsessekretær
Telefon: 63126962
E-mail: bel@sde.dk
Timesedler
Eksamensadministration - Eksamensbeviser
Elevadministration
Linda Sandermann Jørgensen (LSJR)
Uddannelsessekretær
Telefon: 63126966
E-mail: lsjr@sde.dk
Modtagelser af sygemeldinger
Skema og lokaleændringer
Befordring ifm. sygfdom
Helle Aunbøl Rasmussen (HAR)
Uddannelsessekretær
Telefon: 63126984
E-mail: har@sde.dk
Fraværslister brobygning
Elevskabe/nøgleudlevering
Udbetaling af udlæg
Fordeling og håndtering af indkommen post
Tutor kontrakter
Claus Scheuer-Larsen (CSL)
IKT-ansvarlig
Telefon: 63126977
E-mail: csl@sde.dk
Portfolio
IT-udstyr i klasselokaler
UNIlogin

Studievejledning

Studievejledningen vejleder i stort set alle faglige, praktiske, personlige og sociale spørgsmål i forbindelse med uddannelsen.

Uanset hvilke spørgsmål du har, er studievejledningen et godt udgangspunkt. Kan vi ikke svare på et spørgsmål, ved vi som regel, hvem der kan.

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

Kontakt

Telefon: 6312 6973
Mail: OTG-studievejledning@sde.dk
Facebook: Studievejledningen OTG

Åbningstider

Mandag - fredag kl. 12.00-14.00

Odense Tekniske Gymnasium

Munkebjergvej 130 5230 Odense Tlf. 6312 6962 Mail otg@sde.dk

?>