OK18 - og hvad det kan betyde for dig som elev

Der er oprindeligt udsendt strejkevarsel den 4. april 2018 og varslet lockout den 10. april 2018 på Syddansk Erhvervsskole. Dette er senere blevet udskudt i to uger. Opdatering pr. 18. april 2018: De varslede konflikter er foreløbigt udskudt i yderligere to uger, idet forligsmand Mette Christensen d. 18. april har valgt at udskyde den varslede storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked.
26/3 2018 - chvk

Hvis strejken og lockouten iværksættes kan det desværre få konsekvenser for dig som elev på gymnasiet. Syddansk Erhvervsskole vil sørge for, at du får nyeste viden om konflikten, når vi løbende opdaterer otg.dk.

Her kan du læse, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om konflikten. 

 

FAQ

Hvornår vil der være konflikt på Syddansk Erhvervsskole?

  • Svar: Vi kan ikke vide med sikkerhed om, der bliver konflikt på skolen. Der er udsendt strejkevarsel til den 4. april 2018 fra 3F og Dansk Metal for nogle medarbejdergrupper. Der er udsendt lockoutvarsel til den 10. april 2018 fra Moderniseringsstyrelsen for de fleste af skolens overenskomstansatte medarbejdere.
  • Der kan opnås forlig inden disse datoer og forligsmanden kan forlænge varslerne med op til 2 x 14 dage.

Er Syddansk Erhvervsskole part i konflikten?

  • Svar: Nej, ”den danske model” er bygget sådan op, at vi står over for en potentiel konflikt mellem arbejdsmarkedets parter, hvis de ikke kan blive enige i forligsinstitutionen. Syddansk Erhvervsskole er ikke som sådan part i konflikten, men vil selvfølgelig blive berørt af en eventuel konflikt, og derfor følger vi situationen. Syddansk Erhvervsskole vil læne sig op ad Moderniseringsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer og skolen vil lade arbejdsmarkedets parter løse konflikten.

Hvordan bliver du som elev på HTX berørt?

  • Svar: Skolens lærere på gymnasierne er omfattet af lockoutvarslerne, og undervisningen vil blive berørt, men tidligst fra den 10. april. Du vil få nærmere besked om hvordan du skal forholde dig.


Hvordan bliver jeg orienteret under en evt. konflikt?

  • Svar: Som elev har du krav på at få information under en konflikt, så snart den træder i kraft. Du har også krav på, at vide i hvilket omfang din undervisning bliver berørt af en evt. konflikt, og hvordan du får erstatningstimer for aflyst undervisning. Syddansk Erhvervsskole vil sørge for du får nyeste viden om konflikten og vi opdaterer løbende sde.dk.

Får en evt. konflikt konsekvens for eksamen?

  • Svar: Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning. De konkrete konsekvenser vil afhænge af tidspunkt, varighed og omfang af konflikten. Derfor er det for tidligt at forudsige konsekvenserne af en eventuel konflikt for prøverne.

Kan jeg få vejledning om uddannelsesvalg i konfliktperioden?

  • Svar: Nej, også vejledning vil blive påvirket under konflikten.


Hvordan påvirker konflikten
skolens kantiner?

  • Svar:Nogle grupper af skolens personale inden for kantinerne er omfattet af strejkevarslet, og der kan kantinen måske allerede fra den 4. april ikke tilbyde normal drift. Ved lockout vil alle i denne gruppe være berørt, og kantinen vil være fuldstændig lukket ved lockout.


Hvordan påvirker lockout skolens pedeller og rengøring?

  • Svar: Rengøringen og pedellerne vil være omfattet af et evt. lockoutvarsel. Det betyder at lederne vil åbne og lukke til skolen. Der bliver ikke gjort rent, og konfliktramte opgaver bliver ikke løst. Derfor skal du som elev være indstillet på, at hverdagen i en konfliktperiode ikke er som normalt.

Skolen holder sig bl.a. orienteret via Undervisningsministeriet:
https://www.uvm.dk/ok18/gymnasiale-uddannelser