OTG er lukket. Der er fjernundervisning

Odense Tekniske Gymnasium er fortsat lukket for fysisk fremmøde til og med 13. april (2. påskedag) som følge af corona-nedlukningen. Det gælder både for ansatte og elever.
26/3 2020 - chvk

Undervisningen fungerer derfor i den kommende tid som udgangspunkt som fjernundervisning via hjemmeopgaver/projekter/lektier for alle elever.

Skema og eksamen
Alle elever skal fortsat orientere sig om skema og undervisning via de systemer, hvor de - under normale omstændigheder - vil få informationen. Dvs. via LUDUS, Google Docs/drev (via elevens @study.sde.dk) og Portfolio. Her vil også komme info om særlige aktiviteter som fx SO m.v.

Vi følger tæt alle udmeldinger fra Børne- og undervisningsministeriet (UVM) om fx afvikling af praksisfaglige fag og eksamen og melder ud til alle elever, når vi ved mere.

e-Boks: Vi opfordrer alle elever til at være særligt opmærksomme på post fra OTG/Syddansk Erhvervsskole i denne tid.

Kontakt gymnasiet på tlf. 6312 6962 ved spørgsmål eller problemer med at tilgå undervisningsmateriale.

Som uddannelsesinstitution og arbejdsplads følger vi altid myndighedernes anvisninger og beredskab. Vi holder nøje øje med udviklingen, og elever og ansatte bliver løbende orienteret om situationen på gymnasiet.