Genåbning

Med den politiske aftale om en "Yderligere genåbning i fase 2" indgår alle elever på Odense Tekniske Gymnasium i regeringens delvise og kontrollerede genåbning. Der er fortsat tale om nødundervisning, som varetages bedst muligt og på en sundhedsforsvarlig måde for både elever og ansatte.
26/3 2020 - chvk

3.g'ere: Dimission og galla
Med udgangspunkt i retningslinjerne fra myndighederne er det nu også muligt for os at fejre de kommende studenter - dog på en noget anden vis end vi normalt fejrer studenterne fra OTG. Men fejres, dét skal de. Læs hvordan det kommer til at forløbe

SUNDHEDSFORSVARLIG GENÅBNING
Det har været en vigtig forudsætning for os, at regeringens kontrollerede genåbning sker under grundig forberedelse på vores gymnasie og under nøje hensyn til myndighedernes anvisninger. 

Det gælder både ift. retningslinjer om smitteforebyggende indsatser som bl.a. afstand og hygiejne, men også om hvordan nødundervisningen kan varetages bedst muligt og sundhedsforsvarligt for både elever og ansatte. Derfor vil fjernundervisning også kunne forekomme, hvis det er nødvendigt for at overholde Sundhedsstyrelsens og Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer.

TRYGHED SKABER VI SAMMEN 
Alles adfærd er vigtig for, at vi kan lykkes med at skabe en tryg skole- og arbejdsdag i genåbningen. Derfor er der løbende blevet udarbejdet og sendt instrukser til hhv. elever og medarbejdere i takt med myndighedernes faser og anvisninger. Gymnasiet er også inddelt i nogle zoner/områder, så det er nemmere for både elever og medarbejdere at holde afstand og blive i nogle afgrænsede områder. Desuden hænger Sundhedsstyrelsens plakater med bl.a. smitteforebyggende adfærd rundt på gymnasiet. Vi forsøger at gøre det let at overholde hygiejnereglerne i det daglige og har bl.a. rigeligt med håndsprit til alle.

INFORMATION OM UNDERVISNING
Gennem hele perioden fra nedlukning til genåbning har elevene modtaget information via de systemer, hvor eleverne – under normale omstændigheder - orienterer sig om skema og undervisning. Dvs. LUDUS og Portfolio.

e-Boks: Vi opfordrer alle elever til at være særligt opmærksomme på post fra OTG/Syddansk Erhvervsskole i denne tid.

Kontakt gymnasiet på tlf. 6312 6962 ved spørgsmål.