Odense Tekniske Gymnasium - Om Odense Tekniske Gymnasium
Om skolen | Kontakt | Gå til hovedsiden


Odense Tekniske Gymnasium


Indviet 1998
Kommune Odense Kommune
Rektor Johnny Grauballe Nielsen
Vicerektor Anne-Mette Hansen
Antal elever 660 (2016)
Antal ansatte 87 (2015)
Websted www.otg.dk

Odense Tekniske Gymnasium (i daglig tale blot OTG) er et teknisk gymnasium (HTX) beliggende i Odense. Gymnasiet har 660 (2016) studerende fordelt på otte til ti klasser per årgang inden for de tre overordnede studieretninger: naturvidenskab, teknologi og kommunikation.

I 2008 blev Odense Tekniske Gymnasium sammen med Vejle Tekniske Gymnasium en del af Syddansk Erhvervsskole.

HTX-uddannelsen

Undervisningen på Odense Tekniske Gymnasium

HTX-uddannelsen (højere teknisk eksamen) blev for første gang tilbudt som en forsøgsordning i 1982. Uddannelsen er kendetegnet ved, at en stor del af undervisningen er tilrettelagt som projekter, hvor der både arbejdes teoretisk og praktisk med tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger.

HTX-uddannelsen er generelt adgangsgivende til landets videregående uddannelser.

Studieretninger

Odense Tekniske Gymnasium tilbyder fra 2017 elleve forskellige studieretninger inden for naturvidenskab, teknologi og kommunikation.

Alle elever gennemfører de første tre måneder et fælles grundforløb, hvorefter den endelige studieretning og valgfag vælges.

Naturvidenskab

Teknologi

Kommunikation

Undervisningen

Undervisningen på Odense Tekniske Gymnasium

Undervisningen på Odense Tekniske Gymnasium forløber typisk i to lektioner af 50 minutter af gangen og består af forskellige former for klasseundervisning, interaktiv undervisning, projekter og tværfaglige forløb, opgaveperioder, eksperimenter, ekskursioner og studieture.

Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og at løse opgaver og større projekter sammen med deres klassekammerater.

På Odense Tekniske Gymnasium bruger eleverne således både hovedet og hænderne, idet praktiske fag kombineres med mere teoretiske fag på højt niveau i laboratorier, værksteder og på ekskursioner eller virksomhedsbesøg.

Sociale arrangementer

På Odense Tekniske Gymnasium vægtes sociale arrangementer højt og i løbet af skoleåret afholdes bl.a. motionsdag, lektiecaféer, workshops, fester, fredagscaféer, OTG-LAN, julerevy, sjove konkurrencer, gallafest og xhtx-fest. Dette medfører, at eleverne på gymnasiet lærer hinanden at kende på tværs af klasser og årgange.

Bygningerne

Gymnasiet har siden 1998 haft til huse i nybyggede lokaler i dele af de gamle Hjertegarn-bygninger på Munkebjergvej 130 i Odense M.

I løbet af 2009 blev gymnasiet udvidet med en tilbygning, som bl.a. indeholder laboratorielokaler, kantine og lærerværelse.

Bygningerne

Odense Tekniske Gymnasium

Munkebjergvej 130 5230 Odense Tlf. 6312 6962 Mail otg@sde.dk

?>