Når du starter på OTG, starter du med et tre måneders grundforløb.

HTX-uddannelsens opbygning - Grundforløb

På grundforløbet får du kendskab til forskellige fag og arbejdsmetoder. Du vil også blive præsenteret for studiemetoder, som du får glæde af i hele din gymnasietid - bl.a. notatteknik og forskellige former for fremlæggelse. Grundforløbet er ens for alle - lige meget hvilken studieretning du har tænkt dig at vælge.