Når du starter på OTG, starter du med et tre måneders grundforløb.

 

På grundforløbet får du kendskab til forskellige fag og arbejdsmetoder. Du vil også blive præsenteret for studiemetoder, som du får glæde af i hele din gymnasietid - bl.a. notatteknik og forskellige former for fremlæggelse. Du skal desuden op til to mundtlige prøver: I Produktudvikling (PU) og i Naturvidenskab (NV). Grundforløbet er ens for alle - lige meget hvilken studieretning du har tænkt dig at vælge.