På htx-uddannelsen er der både kendte, almene fag og fag, der handler om teknik og teknologi.

 

Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din gymnasietid, selv om der også er mange fag, som du skal have. Noget af undervisningen på htx foregår i værksteder og i laboratorier, hvor du i praksis afprøver de teorier, du lærer.

Du lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver sammen med andre - begge dele noget du kan bruge senere i livet. Efter htx kan du søge optagelse på en videregående uddannelse.

Fagbeskrivelse fra ug.dk

Obligatoriske fag