Odense Tekniske Gymnasium - Naturvidenskab
Om skolen | Kontakt | Gå til hovedsiden

Anvendt naturvidenskabKunne du tænke dig at arbejde med sundhed, biologi og kemi? Er du interesseret i matematik og fysik, og ønsker du at arbejde med fagene på højeste gymnasiale niveau?

Går du og overvejer at blive f.eks. ingeniør, at studere naturvidenskab eller måske uddanne dig inden for sundhedssektoren? Så vil en naturvidenskabelig studieretning være lige noget for dig.

Du har mulighed for at vælge mellem seks forskellige studieretninger inden for det naturvidenskabelige område:

Bioteknologi A - Idræt B - Ny studieretning med fokus på sundhed!

Bioteknologi A - Matematik A

Matematik A - Fysik A

Matematik A - Kemi A

Matematik A - Biologi B

Matematik A - Programmering B - Ny studieretning med robotteknologi!

Naturvidenskabelige studieretninger

Bioteknologi A - Idræt B

Ny studieretning med fokus på sundhed!

Hvis du leger med tanken om at uddanne dig inden for sundhedsområdet, er det denne studieretning, der er den rigtige for dig.

Du kommer til at arbejde med kroppens funktioner og biokemiske processer, bl.a. i forbindelse med sundhed og sygdomsforebyggelse.

Du kommer også til at arbejde med mikroorganismer og deres rolle i miljøet og i bioteknologiske metoder, f.eks. i medicinproduktion, spildevandsrensning eller ølbrygning.

I idræt B lærer du at kombinere praktiske erfaringer i diverse idrætsgrene med teoretisk og videnskabelig viden inden for træning og arbejdsfysiologi.

Ud over træning i tekniske og taktiske færdigheder i fx atletik og boldspil, lærer du også at udforme træningsprogrammer og får viden om idræt som et historisk og kulturelt fænomen. Du får grundlæggende viden om anatomi og fysisk aktivitet i et trænings- og sundhedsmæssigt perspektiv.


» Gå til obligatoriske fag
» Se hvilke muligheder for videreuddannelse, studieretningen giver(åbner herunder).

Bioteknologi A - Matematik A

Bioteknologi er et eksperimentelt fag, der bygger på viden og metoder fra biologi og kemi. For at forstå de mange processer, der sker i levende organismer, anvendes matematik bl.a. til at opstille modeller for de levende systemer.

Du kommer til at arbejde med matematiske teorier og deres anvendelse. Med udgangspunkt i opgaver fra hverdagen skal du bruge matematikken til at løse problemer og derefter omsætte svaret til en anvendelig løsning.

Du vil komme til at arbejde både teoretisk og praktisk med mange aspekter af bioteknologi, bl.a.:

  • Anvendelse af mikroorganismer til produktion af medicin, enzymer eller fødevarer, f.eks. insulin, vaskepulverenzymer eller surmælksprodukter
  • Forbedring af miljøet, f.eks. ved spildevandsrensning eller produktion af biobrændsel
  • Sygdomsbehandling, f.eks. reagensglasbefrugtning eller genterapi
  • Gensplejsning, f.eks. til forbedring af planter

Viden om bioteknologi er nyttig - og til tider nødvendig - for at kunne deltage i samfundsdebatten om emner som stamceller eller gensplejsede fødevarer. Samtidig er efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft stor inden for det bioteknologiske område.

» Gå til obligatoriske fag
» Se hvilke muligheder for videreuddannelse, studieretningen giver(åbner herunder).

Matematik A - Fysik A

Er du til hardcore matematik og fysik?

Du kommer til at arbejde med matematiske teorier og deres anvendelse. Med udgangspunkt i opgaver fra hverdagen skal du bruge matematikken til at løse problemer og derefter omsætte svaret til en anvendelig løsning.

Du vil også komme til at arbejde med at beskrive den verden, der omgiver os. Du vil få indblik i selve naturens opbygning, samt hvilke muligheder og begrænsninger den giver i udviklingen af ny teknologi.

Endelig lærer du at planlægge fysiske eksperimenter, som du kommer til at afprøve i praksis.

» Gå til obligatoriske fag
» Se hvilke muligheder for videreuddannelse, studieretningen giver(åbner herunder).

Matematik A - Kemi A

Du kommer til at arbejde med matematiske og kemiske teorier og deres anvendelse.

Med udgangspunkt i opgaver fra hverdagen skal du bruge matematikken til at løse problemer og derefter omsætte svaret til en anvendelig løsning.

Du kommer også til at arbejde eksperimentelt og teoretisk med kemiske emner. Du vil også skulle arbejde med kemiske stoffer og kemiske processer i hverdagen, i produktion og i kroppen.

Teori og praksis spiller sammen, når du ved hjælp af moderne analysemetoder skal løse konkrete problemstillinger f.eks. i forbindelse med produktion af medicin og tilsætningsstoffer.

» Gå til obligatoriske fag
» Se hvilke muligheder for videreuddannelse, studieretningen giver(åbner herunder).

Matematik A - Biologi B

Du kommer til at arbejde med matematiske teorier og biologiske teorier og deres anvendelse.

Med udgangspunkt i opgaver fra hverdagen skal du bruge matematikken til at løse problemer og derefter omsætte svaret til en anvendelig løsning.

Biologi er et eksperimentelt fag. Her skal du lave feltundersøgelser og laboratoriearbejde, som er en væsentlig baggrund for forståelse af biologiske sammenhænge.

Du vil få kendskab til biologisk viden, og hvordan den bruges i praksis inden for områder som miljø, sundhed, bioteknologi og produktion. Det vil fx være viden om mikroorganismer, forskellige organsystemer eller grundlæggende genetik. I forbindelse med eksperimenter og undersøgelser i laboratorier og i felten vil du lære at opsamle, analysere, dokumentere og diskutere dine resultater.

» Gå til obligatoriske fag
» Se hvilke muligheder for videreuddannelse, studieretningen giver(åbner herunder).

Matematik A - Programmering B

Ny studieretning med robotteknologi!

Du kommer til at arbejde med matematiske teorier og deres anvendelse., og matematikken giver dig et godt grundlag for at arbejde med faget programmering. Her lærer du at beherske basale instrukser i et højniveau programmeringssprog. De programmer der arbejdes med er teknik-orienterede. Du kommer bl.a. også til arbejde med styring af robotter og vil få et indblik i moderne robotteknologi.

» Gå til obligatoriske fag
» Se hvilke muligheder for videreuddannelse, studieretningen giver(åbner herunder).

Studievejledning

Studievejledningen vejleder i stort set alle faglige, praktiske, personlige og sociale spørgsmål i forbindelse med uddannelsen.

Uanset hvilke spørgsmål du har, er studievejledningen et godt udgangspunkt. Kan vi ikke svare på et spørgsmål, ved vi som regel, hvem der kan.

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

Kontakt

Telefon: 6312 6973
Mail: OTG-studievejledning@sde.dk
Facebook: Studievejledningen OTG

Åbningstider

Mandag - fredag kl. 12.00-14.00

Odense Tekniske Gymnasium

Munkebjergvej 130 5230 Odense Tlf. 6312 6962 Mail otg@sde.dk

?>