Du kommer til at arbejde med matematiske teorier og biologiske teorier og deres anvendelse.

Med udgangspunkt i opgaver fra hverdagen skal du bruge matematikken til at løse problemer og derefter omsætte svaret til en anvendelig løsning.

Biologi er et eksperimentelt fag. Her skal du lave feltundersøgelser og laboratoriearbejde, som er en væsentlig baggrund for forståelse af biologiske sammenhænge.

Du vil få kendskab til biologisk viden, og hvordan den bruges i praksis inden for områder som miljø, sundhed, bioteknologi og produktion. Det vil fx være viden om mikroorganismer, forskellige organsystemer eller grundlæggende genetik. I forbindelse med eksperimenter og undersøgelser i laboratorier og i felten vil du lære at opsamle, analysere, dokumentere og diskutere dine resultater.

Obligatoriske fag
Matematik A, biologi B, dansk A, teknikfag A, teknologi B, engelsk B, kemi B, fysik B, idehistorie B, kommunikation og it C og samfundsfag C.
Valgfag
På alle studieretninger har du mulighed for at vælge valgfag. Du kan enten vælge at hæve niveauet på et obligatorisk fag eller vælge et nyt fag som supplement. Hvor mange valgfag, der er plads til på de forskellige studieretninger, kan du se i Studieretningsvælgeren via linket nederst på siden.