Med udgangspunkt i opgaver fra hverdagen skal du bruge matematikken til at løse problemer og derefter omsætte svaret til en anvendelig løsning.

Du kommer til at arbejde med at udvikle produkter og vurdere, hvordan og hvor meget produkterne belaster miljøet. Sammen med dine klassekammerater vil du skulle opbygge en lille fabrik, hvor du 'masseproducerer' et produkt. Du vil prøve at være iværksætter og lærer om salg og markedsføring.

Obligatoriske fag
Teknologi A, matematik A, dansk A, teknikfag A, engelsk B, kemi B, fysik B, idehistorie B, biologi C, kommunikation og it C og samfundsfag C.
Valgfag
På alle studieretninger har du mulighed for at vælge valgfag. Du kan enten vælge at hæve niveauet på et obligatorisk fag eller vælge et nyt fag som supplement. Hvor mange valgfag, der er plads til på de forskellige studieretninger, kan du se i Studieretningsvælgeren via linket nederst på siden.