Elever optaget på OTG tilbydes 11 mulige studieretninger inden for anvendt naturvidenskab, kommunikationsteknik og teknologi.

 

En studieretning indeholder to studieretningsfag, de obligatoriske fag samt valgfag. 

Det endelige valg af studieretning foretages i slutningen af grundforløbet, som varer tre måneder. Inden da vil du som 1. g´er få præsenteret de forskellige studieretninger - bl.a. ved en studieretningsmesse i gymnasiets søjlehal i uge 37. Her kan du gå rundt til de forskellige stande og høre nærmere om de studieretninger, som OTG udbyder.

Du vil også blive indkaldt til en evalueringssamtale med din klasselærer, når du har gennemført en screening i matematik og de to mundtlige prøver i grundforløbet (naturvidenskab og produktudvikling). Ved denne samtale vender du og din klasselærer dit ønske om studieretning og får en snak om dine faglige kompetencer i forhold hertil.   

www.ug.dk kan du læse mere om de enkelte htx-fag, htx-uddannelsen generelt og uddannelsesmuligheder efter studentereksamen. Du kan også henvende dig i studievejledningen, hvis du har spørgsmål vedrørende valg af studieretning, eller du kan søge råd hos dine klasselærere.