På OTG ønsker vi at styrke elevdemokratiet, og her spiller elevrådet en vigtig rolle.
Elevrådet på OTG holder møder ca. en gang om måneden,  Her kan elevrådsrepræsentanterne tage aktuelle ting op fra klasserne eller fra ledelsen, komme med forslag til forbedringer på skolen, indgå i planlægning af fællesarrangementer og mange andre ting.


Formand for elevrådet i skoleåret 2017-18
Clement Holm Hempel, 2.i
Mail: clement.hempel@gmail.com


Kontaktlærer for elevrådet: Martin Mølgaard Ravn, mail: mmra@sde.dk

Du kan også besøge elevrådet på facebook - Elevrådet på OTG.