På OTG ønsker vi at styrke elevdemokratiet, og her spiller elevrådet en vigtig rolle


Elevrådet på OTG holder møder ca. en gang om måneden,  Her kan elevrådsrepræsentanterne tage aktuelle ting op fra klasserne eller fra ledelsen, komme med forslag til forbedringer på skolen, indgå i planlægning af fællesarrangementer og mange andre ting.

Har du gode idéer til elevrådet?
Kontakt elevrådets formand Lukas Simmelsgaard fra 2.c. 

Du kan også besøge elevrådet på facebook - Elevrådet på OTG.

Spørg os