HTX På Odense Tekniske Gymnasium

HTX er helt sikkert det rigtige valg, når du skal vælge en ungdomssuddannelse, som baner vejen til stort set alle videregående uddannelser. 

HTX-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor der er særligt fokus på teknologi, naturvidenskab og kommunikation & it - kombineret med mange andre almene gymnasiale fag samt masser af valgfag og teknikfag.
Læs meget mere om teknikfag her.

En HTX-uddannelse åbner rigtigt mange døre til de videregående uddannelser - dine muligheder står vidt åbne, og du kan blive lige præcis, hvad du vil.

Du får super spændende fag, hvor du arbejder både teknisk og kreativt med mange forskellige projekter, der tager afsæt i virkeligheden.
Der er læring gennem projekter og gruppeabejde.


Odense Tekniske Gymnasium har både et højt fagligt niveau samt fokus på det sociale fællesskab. 

Der er muligheder for mange sociale arrangementer herunder fredagscafe, gallafest, studieture og meget mere. Læs mere om studiemiljøet på OTG. 

 

Hvordan tilmelder jeg mig?

For at søge om optagelse på htx på Odense Tekniske Gymnasium skal du udfylde et optagelsesskema på optagelse.dk senest 1. marts. Du får svar på, om du er optaget senest d. 1. juni.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til htx efter 9. og 10. klasse

Læs mere på ug.dk

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Grundforløb
På HTX-uddannelsen følger du først et grundforløb, som varer tre måneder. Herefter skal du vælge en studieretning, som du følger resten af din gymnasietid. På Odense Tekniske Gymnasium kan du vælge mellem 11 spændende studieretninger. 

På grundforløbet har du dansk, engelsk, matematik, biologi, kommunikation og IT, samfundsfag, fysik, kemi og teknologi. Du får derudover kendskab til forskellige fag og arbejdsmetoder. Du vil også blive præsenteret for studiemetoder, som du får glæde af i hele din gymnasietid - bl.a. notatteknik og forskellige former for fremlæggelse. Du skal desuden op til to mundtlige prøver: Produktudvikling (PU) og i Naturvidenskab (NV). Grundforløbet er ens for alle - lige meget hvilken studieretning du har tænkt dig at vælge.

Din studieretning
Efter grundforløbet starter du på din valgte studieretning. Er du i tvivl om, hvilken studieretning du skal vælge? Prøv vores studieretningsvælger. 

Teknikfag
I 3.g skal du vælge et teknikfag. Teknikfaget er specielt for HTX, og du kan vælge mellem:

 • Byggeri og energi,
 • Udvikling og produktion 
 • Proces, levnedsmiddel og sundhed. 

Projektarbejde
Noget andet helt særligt ved HTX er, at du kommer til at arbejde meget projektorienteret og afprøve teorierne i praksis. Dvs., at du ikke bare skal læse om, hvordan ting fungerer – du kommer også til at afprøve det i virkeligheden.

Hvilken studieretning skal jeg vælge?

Din studieretning
Efter grundforløbet starter du på din valgte studieretning. 

Studieretningerne er der i alt 11 af. Det er dog ikke alle, som oprettes - det afhænger af elevernes valg. Læs mere om de forskellige studieretninger eller prøv vores studieretningsvælger. 

Er der obligatoriske fag?

På HTX-uddannelsen er der både kendte, almene fag og fag, der handler om teknik og teknologi.

Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din gymnasietid, selv om der også er mange fag, som du skal have. Noget af undervisningen på HTX foregår i værksteder og i laboratorier, hvor du i praksis afprøver de teorier, du lærer.

Hvilke valgfag kan jeg vælge?

I 2. og 3. g har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag. Fagene kan vælges efter interesse og efter fag, der er med til at understøtte din videre uddannelse. Desuden kan man vælge at hæve niveauet på nogle fag. Herunder ses en liste med mulige valgfag. Vi gør opmærksom på, at listen varrierer fra år til år, og at ikke alle fag med sikkerhed bliver oprettet. 

Mulige valgfag
Fag, som ikke er obligatoriske, men som du kan vælge som supplement til din uddannelse.

 • Astronomi C
 • Design og Arkitektur B + C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Idræt C+B
 • Music C
 • Mediefag C
 • Programmering C+B
 • Psykologi C
 • Statik og styrkelære C
 • Tysk C+B

Niveauvalg
Disse fag er obligatoriske fag i uddannelsen på et lavere niveau, som du kan løfte til et højere niveau.

 • Biologi B
 • Engelsk A
 • Fysik A
 • Kemi A
 • Matematik A
 • Samfundsfag B
 • Teknologi A

Hvilke teknikfag kan jeg vælge?

HTX er helt unik i forhold, at man ik 3.g vælger et teknikfag.

Hos os kan du vælge mellem:

 • Byggeri og Energi A
 • El teknik A
 • Maskin A
 • Proces A
 • Tekstil A

Kan jeg komme på studietur?

Alle elever på OTG får mulighed for at komme på studietur. Som udgangspunkt ligger studieturen i uge 43 i 2.g.

De sidste studieture har været fra alt lige fra Glasgow, Riga, Barcelona, Krakow og München.

Foregår der noget socialt på uddannelsen?

At gå på Odense Tekniske Gymnasium er langt mere end undervisning, lektier og eksaminer. Vi har en masse sociale aktiviteter og tilbud efter skole og går meget op i det sociale fællesksab. 

Af sociale aktiviteter kan vi bl.a. nævne:

 • Introdage for nye studerende
 • Fredagscafé
 • Brætspilscafé
 • Gamercafé
 • Diverse temafester 
 • Elevråd 
 • Lan-party
 • Lektiehjælpen. 

Læs mere om de enkelte aktiviteter.

Jeg bor langt væk fra skolen, hvad gør jeg?

Som elev på Odense Tekniske Gymnasium har du mulighed for at bo tættere på din ungdomsuddannelse, hvis du har langt til skole.

Du kan bo på Erhvervskollegiet på Studievej 50, 5220 Odense SØ. 

På Erhvervskollegiet bliver du en del af et socialt fællesskab, hvor der samtidig tilbydes et hav af fritidsaktiviteter. 

Læs mere om du opfylder kriterierne for at bo på Erhvervskollegiet 

FAQ - Få svar på det meste

Som ny elev på Odense Tekniske Gymnasium er der mange spørgsmål om mange praktiske og faglige ting.

Du kan få svar på det meste ved at læse med i vores FAQ, som du finder her. 

Ordblinde elever

Se vores video om, hvad vi tilbyder elever, der er ordblinde.
https://vimeo.com/502203824

HTX på OTG

Studieretningsvælger

Eleverne fortæller

Teknikfag i 3.g

Spørg os

Præsentation af OTG