PRAKTISK INFORMATION TIL DIG, SOM ER ELEV PÅ OTG

Vi har samlet en række praktiske informationer, som er vigtige og nyttige for dig som elev på skolen. Det er f.eks. information om forsikring, transport, feriekalender og meget mere. 

Hold dig orienteret

Elevpost
Al elevpost sendes til din e-boks. Sørg for at tjekke den løbende. 

Studieinfo
Her kan du finde de elektroniske studieplaner for Odense Tekniske Gymnasium.

Følg skolen
Skolens Facebook og Instagram bliver løbende opdateret med billeder og historier.  

Spørgsmål og vejledning

Du kan henvende dig til studievejledningen. 

Studievalg Danmark
Har du spørgsmål til din videre uddannelse? Til valg af karriere? Så skal du have fat i Tine Andersen fra Studievalg Danmark, der fortæller bl.a. om ansøgning til videreuddannelse. Du kan booke en tid til samtale med hende, hvis du er i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet. Send en mail på tan@studievalg.dk.

Kantine

OTG har sin egen kantine. Den ligger i forlængelse af søjlehallen. I kantinen kan du bl.a. købe dagens måltid. Du er også velkommen til at spise din medbragte mad i kantinen.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 7.45 - 12.40 og kl. 13.30 - 14.10
Fredag kl. 7.45 - 12.40.

Fravær

Er du syg eller fraværende, skal du give besked om dette via ludus.dk.

Studietur

Alle elever på OTG får mulighed for at komme på studietur

Som udgangspunkt ligger studieturen i 2.g, hvor eleverne rejser udenlands. 

Økonomi
Prisen for en studietur er max. 3800 kr. Da OTG ikke har mulighed for at støtte studieturen økonomisk, opfordrer vi til, at eleverne begynder at spare op til studieturen, så snart de begynder på OTG.

Ferieplan

Forår 2021


Skolestart efter jul/nytår
Mandag den 4. januar

Vinterferie
Uge 7: Mandag den 15. februar – fredag den 19. februar (begge dage inkl.)

Påskeferie
Mandag den 29. marts – onsdag 31. marts (begge dage inkl.)
Skolestart efter påske tirsdag den 6. april

St. Bededag
Fredag den 30. april

Kr. Himmelfartsferie
Torsdag den 13. maj – fredag den 14. maj (begge dage inkl.)

2. Pinsedag
Mandag den 24. maj

Grundlovsdag
Lørdag d. 5. juni

Sidste mulige prøvedag
Onsdag den 23. juni

Sommerferie
Fra mandag d. 28. juni

Skolestart efter sommerferie
1.g fredag d. 6. august
2.g og 3.g mandag d. 9. august

Transport

Ungdomskort
Studerende, der skal begynde på en uddannelse til august, kan tidligst søge godkendelse til Ungdomskort fra medio juni, selv om uddannelsesstedet har indskrevet dem.

Statens uddannelsesstøtte - SU

Du kan få SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

Du skal søge om SU via su.dk. 

Forsikring

Vi anbefaler dig at have en personlig fuldtids ulykke- og ansvarsforsikring som elev på skolen. Vi påtager os ikke ansvaret for dine personlige ejendele. Hvis du kommer til skade i en arbejdslignende situation i undervisningstiden, dækker skolen. Men skolen dækker ikke, hvis skaden er opstået ved uhensigtsmæssig adfærd, eller hvis der sker en skade uden for undervisningstiden.

Eksamensinfo til elever

Her kan du læse om forskellige regler og retningslinjer, der vedrører eksamen på Odense Tekniske Gymnasium i skoleåret 2020/2021

Eksamensinformationer til elever skoleåret 2020/2021

IT information

Links til skolens it-systemer:

Kun til 1.g'erne:

Kun til 3.g'erne:

Office 365

Guide til at hente Officepakken finder du her.

APP til iPhone og Android
Bruges til studiekort og skema
Søg i Google Store eller AppStore efter: SDE Selvbetjening

Fravær, skema og karakter i Ludus
Video: Introduktion til hvor I finder fraværsregistrering, skema og karakterer i Ludus

1.g - Introduktion til Learn
Video: Introduktion til Learn der er henvendt til elever i 1.g.

2.g - Introduktion til Learn
Video: Introduktion til Learn der er henvendt til elever i 2.g.

Spørg os

Rektor Odense M

Johnny Grauballe Nielsen
63126961 / 20686961
jgn@otg.dk

Lokaladministrationen