Læs mere om htx-uddannelsens opbygning og om fagene på Odense Tekniske Gymnasium

 

Prøv også studieretningsvælgeren og se fx, hvor mange valgfag du kan have plads til i de forskelllige studieretninger.

Tjek vores kalender og og få et overblik over, hvad der skal foregå i løbet af skoleåret, og se på ferieplanen, hvornår de undervisningsfrie perioder ligger.

Ingen skole uden studie- og ordensreglement! Se også regler ang. plagiat og for anvendelse af skolens it-udstyr og it-lokaler.

Nøgletallene viser, hvordan htx-eleverne på Odense og Vejle Tekniske Gymnasium klarer sig.