Kontakt

Ansvarsområde

Johnny Grauballe Nielsen

(JGN)
Rektor
Telefon: 63126961
E-mail: jgn@sde.dk
Skolens vision og strategi
Ansvarlig overfor bestyrelse og UVM
Personaleledelse
Elevoptagelse
Ansættelser
Bygningsdrift
Eksterne samarbejder og relationer
OTG Advisory Board
Evalueringsplan og kvalitetssikring
Klager ifm. eksamen

Anne-Mette Hansen

(AME)
Vicerektor
Telefon: 63126980
E-mail: ame@sde.dk
Stedfortræder for rektor
Personaleledelse
Opgave- og fagfordeling
Skriftlig og mundtlig eksamen
Årsplan
Studieretninger og valgfag
Team Danmark ordning og andet talentarbejde

Karin Lage

(KL)
Afdelingsleder
Telefon: 63126964
E-mail: kl@sde.dk
Personaleledelse
Kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere
Pædagogikum
Koordinering af fastholdelsesprocedurer
Elevforsømmelse/særlige elevforhold – 1.g og 3.g (2018-19)
Elev-mentorordning
1.g introarrangementer
Forældremøder

Martin Mølgaard Ravn

(MMRA)
Afdelingsleder
Telefon: 63126982
E-mail: mmra@sde.dk
Personaleledelse
Udviklingsopgaver/-projekter
PR og hjemmeside
OTG Advisory Board
Elevråd
Terminsprøver
Elevforsømmelse/særlige elevforhold – 2. g
Evalueringsplan og kvalitetssikring
Grundskolesamarbejde
Eksterne samarbejder og relationer

Lene Medelby Dolriis

(LMD)
Afdelingsleder
Telefon: 63126979
E-mail: lmd@sde.dk
Personaleledelse
Økonomi og regnskab
Skemalægning
Brobygning fra grundskolen
Studieture og ekskursioner
Grundforløb, NV og PU inkl. intern prøve