Kontakt

Ansvarsområde

Johnny Grauballe Nielsen

(JGN)
Rektor
Telefon: 63126961
E-mail: jgn@sde.dk
Skolens vision og strategi
Ansvar overfor bestyrelse og Undervisningsministeriet
Klager ifm. eksamen

Anne-Mette Hansen

(AME)
Vicerektor
Telefon: 63126980
E-mail: ame@sde.dk
Stedfortræder for rektor
Årsplanlægning
Studieretninger og valgfag
Klager
Team Danmark ordning
Talentarbejde
Prøver og eksamen

Karin Lage

(KL)
Afdelingsleder
Telefon: 63126964
E-mail: kl@sde.dk
Koordinering af fastholdelsesprocedurer
Elevforsømmelse/særlige elevforhold – 1. og 2.g
Elev-mentorordning
1.g introarrangement
Forældrekonsultationer

Martin Mølgaard Ravn

(MMRA)
Afdelingsleder
Telefon: 63126982
E-mail: mmra@sde.dk
PR – eksterne samarbejdsrelationer
Terminsprøver
OTG Udvalg (Elevudvalg)
Elevforsømmelse/særlige elevforhold – 3. g
Evalueringsplan og kvalitetssikring
Bygningsadministration

Lene Medelby Dolriis

(LMD)
Afdelingsleder
Telefon: 63126979
E-mail: lmd@sde.dk
Økonomi og regnskab
Skemalægger
Optagelse af elever
Brobygning
Studieture og ekskursioner
Hold og klassedannelse