Kontakt

Ansvarsområde

Birgitte Veje Bredahl

(BVB)
Rektor
Telefon: 4086 5813
E-mail: bvb@otg.dk
Skolens vision og strategi
Ansvarlig overfor bestyrelse og UVM
Personaleledelse
Elevoptagelse
Ansættelser
Bygningsdrift
Eksterne samarbejder og relationer
OTG Advisory Board
Evalueringsplan og kvalitetssikring
Klager ifm. eksamen
Portrætbillede af afdelingsleder Karin Lage

Karin Lage

(KL)
Afdelingsleder
Telefon: 63126964
E-mail: kl@otg.dk
Personaleledelse
Kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere
Pædagogikum
Koordinering af fastholdelsesprocedurer
Elevforsømmelse/særlige elevforhold – 2.g og 3.g
Elev-mentorordning
1.g introarrangementer
Forældremøder
Portrætbillede af afdelingsleder Martin Mølgaard Ravn

Martin Mølgaard Ravn

(MMRA)
Afdelingsleder
Telefon: 63126982
E-mail: mmra@otg.dk
Personaleledelse
Udviklingsopgaver/-projekter
PR og hjemmeside
OTG Advisory Board
Elevråd
Terminsprøver
Elevforsømmelse/særlige elevforhold – 1. g
Evalueringsplan og kvalitetssikring
Grundskolesamarbejde
Eksterne samarbejder og relationer
Portrætbillede af afdelingsleder Lene Medelby Dolriis

Lene Medelby

(LMD)
Afdelingsleder
Telefon: 63126979
E-mail: lmd@otg.dk
Årsplan
Fagfordeling
Opgaveporteføljer
Personaleledelse
Økonomi og regnskab
Skemalægning
Brobygning fra grundskolen
Studieture og ekskursioner
Grundforløb, NV og PU inkl. intern prøve