Kontakt

Ansvarsområde

Johnny Grauballe Nielsen

(JGN)
Rektor
Telefon: 63126961
E-mail: jgn@otg.dk
Skolens vision og strategi
Ansvarlig overfor bestyrelse og UVM
Personaleledelse
Elevoptagelse
Ansættelser
Bygningsdrift
Eksterne samarbejder og relationer
OTG Advisory Board
Evalueringsplan og kvalitetssikring
Klager ifm. eksamen

Mikkel Winther

(MWI)
Vicerektor
Telefon: 51396605
E-mail: mwi@otg.dk
Stedfortræder for rektor
Personaleledelse
Opgave- og fagfordeling
Årsplan
Studieretninger og valgfag
Team Danmark ordning og andet talentarbejde

Karin Lage

(KL)
Afdelingsleder
Telefon: 63126964
E-mail: kl@otg.dk
Personaleledelse
Kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere
Pædagogikum
Koordinering af fastholdelsesprocedurer
Elevforsømmelse/særlige elevforhold – 2.g og 3.g (2020-21)
Elev-mentorordning
1.g introarrangementer
Forældremøder

Martin Mølgaard Ravn

(MMRA)
Afdelingsleder
Telefon: 63126982
E-mail: mmra@otg.dk
Personaleledelse
Udviklingsopgaver/-projekter
PR og hjemmeside
OTG Advisory Board
Elevråd
Terminsprøver
Elevforsømmelse/særlige elevforhold – 1. g (2020-21)
Evalueringsplan og kvalitetssikring
Grundskolesamarbejde
Eksterne samarbejder og relationer

Lene Medelby Dolriis

(LMD)
Afdelingsleder
Telefon: 63126979
E-mail: lmd@otg.dk
Personaleledelse
Økonomi og regnskab
Skemalægning
Brobygning fra grundskolen
Studieture og ekskursioner
Grundforløb, NV og PU inkl. intern prøve