HTX-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor der er særligt fokus på tekniske og naturvidenskabeligefag kombineret med almene fag. En HTX-uddannelse åbner op for mere end 300 videregående uddannelser - dine muligheder står åbne. 


Herunder finder du svar på de oftest stilede spørgsmål, inden du starter på en HTX-uddannelse på Odense Tekniske Gymnasium. Her er nyttig info om alt fra uddannelsens opbygning, fag på uddannelsen, valg af studieretning og meget mere. 

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores studievejledere, hvis du har flere spørgsmål.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Det tager tre år at blive teknisk student eller HTX-student, som det også hedder.

Grundforløb
På HTX-uddannelsen følger du først et grundforløb, som varer tre måneder. Herefter skal du vælge en studieretning, som du følger resten af din gymnasietid.

På grundforløbet har du dansk, engelsk, matematik, biologi, kommunikation og IT, samfundsfag, fysik, kemi og teknologi. Du får derudover kendskab til forskellige fag og arbejdsmetoder. Du vil også blive præsenteret for studiemetoder, som du får glæde af i hele din gymnasietid - bl.a. notatteknik og forskellige former for fremlæggelse. Du skal desuden op til to mundtlige prøver: Produktudvikling (PU) og i Naturvidenskab (NV). Grundforløbet er ens for alle - lige meget hvilken studieretning du har tænkt dig at vælge.

Din studieretning
Efter grundforløbet starter du på din valgte studieretning. 

Teknikfag
I 3.g skal du vælge et teknikfag. Teknikfaget er specielt for HTX, og du kan vælge mellem tekstil-, maskin-, proces-, el- og byggeteknik.

Projektarbejde
Noget andet helt særligt ved htx er, at du kommer til at arbejde meget projektorienteret og afprøve teorierne i praksis. Dvs., at du ikke bare skal læse om, hvordan ting fungerer – du kommer også til at afprøve det i virkeligheden.

Hvilken studieretning skal jeg vælge?

Din studieretning
Efter grundforløbet starter du på din valgte studieretning. 

Studieretningerne er der i alt 11 af. Det er dog ikke alle, som oprettes - det afhænger af elevernes valg. Læs mere om de forskellige studieretninger eller prøv vores studieretningsvælger. 

Er der obligatoriske fag?

På HTX-uddannelsen er der både kendte, almene fag og fag, der handler om teknik og teknologi.

Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din gymnasietid, selv om der også er mange fag, som du skal have. Noget af undervisningen på HTX foregår i værksteder og i laboratorier, hvor du i praksis afprøver de teorier, du lærer.

 

Hvilke valgfag kan jeg vælge?

I 2. og 3. g har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag. Fagene kan vælges efter interesse og efter fag, der er med til at understøtte din videre uddannelse. Desuden kan man vælge at hæve niveauet på nogle fag. Herunder ses en liste med mulige valgfag. Vi gør opmærksom på, at listen varrierer fra år til år, og at ikke alle fag med sikkerhed bliver oprettet. 

Mulige valgfag
Fag, som ikke er obligatoriske, men som du kan vælge som supplement til din uddannelse.

 • Astronomi C
 • Design C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Idræt C+B
 • International teknologi og kultur C
 • Innovation C
 • Mediefag C
 • Programmering C+B
 • Psykologi C
 • Statik og styrkelære C
 • Tysk C+B

Niveauvalg
Disse fag er obligatoriske fag i uddannelsen på et lavere niveau, som du kan løfte til et højere niveau.

 • Biologi B
 • Engelsk A
 • Fysik A
 • Kemi A
 • Matematik A
 • Samfundsfag B
 • Teknologi A

Kan jeg komme på studietur?

Alle elever på OTG får mulighed for at komme på studietur. Som udgangspunkt ligger studieturen i uge 43 i 2.g.

De sidste studieture har været fra alt lige fra Glasgow, Barcelona, München og Texas. 

Læs mere om studieturen

Foregår der noget socialt på uddannelsen?

At gå på Odense Tekniske Gymnasium er langt mere end undervisning, lektier og eksaminer. Vi har en masse sociale aktiviteter og tilbud efter skole og går meget op i det sociale fællesksab. 

Af sociale aktiviteter kan vi bl.a. nævne 

 • Introdage for nye studerende
 • Fredagscafé
 • Diverse temafester 
 • Elevråd 
 • Lan-party
 • Lektiehjælpen. 

Læs mere om de enkelte aktiviteter her. 

Jeg bor langt væk fra skolen, hvad gør jeg?

Som elev på Odense Tekniske Gymnasium har du mulighed for at bo tættere på din ungdomsuddannelse, hvis du har langt til skole.

Du kan bo på skolehjemmet på Erhvervskollegiet på Blangstedgårdsvej 1, 5220 Odense SØ. 

På skolehjemmet bliver du en del af et socialt fællesskab, hvor der samtidig tilbydes et hav af fritidsaktiviteter. 

Læs mere om du opfylder kriterierne for at bo på skolehjemmet. 

Vigtig info