Teknikfaget: Byggeri og Energi

I Byggeri og Energi kommer du til at arbejde med mange forskellige slags opgaver:

  • Der skal udarbejdes CAD-tegninger
  • Der skal laves dimensionering af f.eks. vandinstallationer og bærende elementer i et hus.

Meget af tiden bruger du på research i:

  • Bygningsreglementet
  • Lokalplaner
  • SBI-anvisninger

For at være sikker på, at du overholder alle krav til et hus. Det kan f.eks. være et énfamilieshus.