Coding Class på OTG

Coding Class er et pilotprojekt, som blev søsat i 2018, af IT-Branchen i samarbejde med en række medlemsvirksomheder og kommuner i håbet om, at vække de unges interesse for IT og Teknologi og dermed også sætte IT-undervisning på politikernes dagsorden, således at IT, teknologi og kodning i fremtiden kan blive en fast del af pensum i folkeskolerne.
19/12 2018 - nwa

Coding Class er helt konkret et projekt, hvor 6. klasses elever får mulighed for at arbejde med teknologi og især kodning i folkeskolen, henover en periode på en lille uges tid. Det foregår på den måde, at skolen får besøg af en IT-kyndig person som laver et forløb, hvor eleverne udvikler spil i det der hedder Scratch, som er et blok programmeringsværktøj, hvor man forholdsvis enkelt kan lave et lille computerspil.

En anden del af Coding Class, består for eleverne af et besøg hos en virksomhed eller en uddannelsesinstitution. Her kommer de ud og præsenterer de spil, som de har lavet for nogle fagpersoner, der agerer dommere eller bedømmere. Eleverne laver PowerPoint præsentationer og viser deres spil frem, og på den måde trænes de også i mundtlig formidling.

Syddansk Erhvervsskole – Odense Tekniske Gymnasium har deltaget i projektet og havde den 5. december besøg af en 6. klasse fra Seden Skole. Eleverne fik her mulighed for at præsentere deres spil, som kom i alle afskygninger lige fra skydespil til eventyrspil med diverse levels, pointsystemer og marketingstrategier. Eleverne fik også en smagsprøve på robotteknologi, da de fik lov til at styre Universal Robots Robotter.

De endte dagen med at programmere de mindre UARM robotter, som også programmeres med blokprogrammering, der minder om det Scratch, som de tidligere havde arbejdet med på deres egen skole.

Eleverne fortalte, at de havde været glade for forløbet, og at det havde været rigtigt sjovt og en spændende proces med idéudvikling til færdigt produkt. Det sjoveste ved at være på Odense Tekniske Gymnasium havde ifølge 6. klasses elever Astrid og Johanne dog været ”at se hvordan de programmerer alle robotterne.” Fælles for både lærere og elever var dog, at de ønskede mere tid med projektet.

Lektor på Odense Tekniske Gymnasium, Claus Scheuer-Larsen, fortalte: ”..det er en kæmpe motivation og vi kunne se, at de havde svært ved at komme ud af døren, da de var færdige, fordi det bare var mega spændende det her.”

De bedste spil får lov til at gå videre til en semifinale på Odense Rådhus. Hvor forhåbningen er at kvalificere sig til den store finale i juni 2019.