Når man er ung i Odense, så tæller ens mening også

Odense Tekniske Gymnasium var i onsdags repræsenteret af et valgfag i samfundsfag B, med blandede 2. og 3.g elever, til en idéworkshop for ”Et stærkt unge demokrati i Odense.”
5/10 2018 - nwa

I alt var over 80 elever repræsenteret fra flere forskellige folkeskoler og gymnasier. Formålet med dagen i dag var, at de unge skulle give input og udvikle konkrete idéer til, hvordan de gerne vil være en del af et stærkt ungedemokrati i fremtiden.

Rådmand Susanne Crawley Larsen bød alle velkommen og benyttede lejligheden til at fortælle, hvorfor det er vigtigt at skabe et stærkt unge demokrati i Odense, og hvad det kan føre med sig. Hun lagde især vægt på, at ”Når man er ung i Odense, så tæller ens mening også.” Ifølge Susanne er ”Demokrati mere end at foretage afstemninger. Demokrati handler om samtale.

Efter den korte introduktion og velkomst til dagen blev de forskellige klasser delt ud i mindre grupper, hvor der var rig mulighed for at falde i samtale med én af politikerne.

Odense Tekniske Gymnasium fik følgeskab af byrådspolitiker fra Enhedslisten Ulla Gudiksen Chambless og den unge konservative byrådspolitiker Kristian Guldfeldt.

Under workshoppen skulle eleverne blandt andet debattere og komme frem til gode forslag på hvordan, de som unge gerne vil informeres, høres, involveres og være med i selve beslutningsprocessen. 

Idéerne spændte bredt fra at sende spørgeskema ud via e-boks, til at få politikerne til at besøge fredagsbaren. Samtidig kom det også frem, at eleverne havde et klart ønske om at blive taget seriøst, og at politikerne ikke skulle prøve at ”Være ung med de unge”, men rettere tale til dem som ligemænd og ikke bruge udtryk som ”Totalt mega nice.

Efter workshoppen fortalte Sofie fra 3.c, at dagen havde ”Været meget afslappende, der har været mange gode idéer, og at det netop var spændende, at nogle af politikerne fulgte med.” Mathias fra 3.c kunne fortælle, at politikerne ”Kommer hen og sætter sig sammen med os og prøver at have en dialog og lytter til os og tager vores idéer ind. Det er med til at bryde en barriere ned, så det ikke bare er politikere, der prøver at købe stemmer, men at man også får lov til at se mennesket bag dem.”