Bioteknologi er et eksperimentelt fag, der bygger på viden og metoder fra biologi og kemi. For at forstå de mange processer, der sker i levende organismer, anvendes matematik bl.a. til at opstille modeller for de levende systemer.

Du kommer til at arbejde med matematiske teorier og deres anvendelse. Med udgangspunkt i opgaver fra hverdagen skal du bruge matematikken til at løse problemer og derefter omsætte svaret til en anvendelig løsning.

Du vil komme til at arbejde både teoretisk og praktisk med mange aspekter af bioteknologi, bl.a.:

  • Anvendelse af mikroorganismer til produktion af medicin, enzymer eller fødevarer, f.eks. insulin, vaskepulverenzymer eller surmælksprodukter
  • Forbedring af miljøet, f.eks. ved spildevandsrensning eller produktion af biobrændsel
  • Sygdomsbehandling, f.eks. reagensglasbefrugtning eller genterapi
  • Gensplejsning, f.eks. til forbedring af planter.

Viden om bioteknologi er nyttig - og til tider nødvendig - for at kunne deltage i samfundsdebatten om emner som stamceller eller gensplejsede fødevarer. Samtidig er efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft stor inden for det bioteknologiske område. 

Obligatoriske fag
Bioteknologi A, matematik A, dansk A, teknikfag A, teknologi B, engelsk B, kemi B, fysik B, idehistorie B, kommunikation og it C og samfundsfag C.
Valgfag
På alle studieretninger har du mulighed for at vælge valgfag. Du kan enten vælge at hæve niveauet på et obligatorisk fag eller vælge et nyt fag som supplement. Hvor mange valgfag, der er plads til på de forskellige studieretninger, kan du se i Studieretningsvælgeren via linket nederst på siden.