Ny studieretning med fokus på sundhed!

Hvis du leger med tanken om at uddanne dig inden for sundhedsområdet, er det denne studieretning, der er den rigtige for dig.

Du kommer til at arbejde med kroppens funktioner og biokemiske processer, bl.a. i forbindelse med sundhed og sygdomsforebyggelse.

Du kommer også til at arbejde med mikroorganismer og deres rolle i miljøet og i bioteknologiske metoder, f.eks. i medicinproduktion, spildevandsrensning eller ølbrygning.

I idræt B lærer du at kombinere praktiske erfaringer i diverse idrætsgrene med teoretisk og videnskabelig viden inden for træning og arbejdsfysiologi.

Ud over træning i tekniske og taktiske færdigheder i fx atletik og boldspil, lærer du også at udforme træningsprogrammer og får viden om idræt som et historisk og kulturelt fænomen. Du får grundlæggende viden om anatomi og fysisk aktivitet i et trænings- og sundhedsmæssigt perspektiv.

Obligatoriske fag
Dansk A, teknikfag A, engelsk B, fysik B, idehistorie B, kemi B, matematik B, teknologi B, biologi C og samfundsfag C
Valgfag
På denne studieretning kan du vælge 1-3 valgfag. Du kan enten vælge at hæve niveauet på et obligatorisk fag eller vælge et nyt fag som supplement.

Temaer

Projekter

"Kreativitet, projektarbejde og masser af muligheder for at udfolde vores ideer kendetegner min gymnaietid"