Er du til hardcore matematik og fysik?

Du kommer til at arbejde med matematiske teorier og deres anvendelse. Med udgangspunkt i opgaver fra hverdagen skal du bruge matematikken til at løse problemer og derefter omsætte svaret til en anvendelig løsning.

Du vil også komme til at arbejde med at beskrive den verden, der omgiver os. Du vil få indblik i selve naturens opbygning, samt hvilke muligheder og begrænsninger den giver i udviklingen af ny teknologi.

Endelig lærer du at planlægge fysiske eksperimenter, som du kommer til at afprøve i praksis.

Obligatoriske fag
Matematik A, fysik A, dansk A, teknikfag A, teknologi B, engelsk B, kemi B, idehistorie B, biologi C, kommunikation og it C og samfundsfag C.
Valgfag
På alle studieretninger har du mulighed for at vælge valgfag. Du kan enten vælge at hæve niveauet på et obligatorisk fag eller vælge et nyt fag som supplement. Hvor mange valgfag, der er plads til på de forskellige studieretninger, kan du se i Studieretningsvælgeren via linket nederst på siden.