Studieretning med robotteknologi!

Du kommer til at arbejde med matematiske teorier og deres anvendelse., og matematikken giver dig et godt grundlag for at arbejde med faget programmering. Her lærer du at beherske basale instrukser i et højniveau programmeringssprog. De programmer der arbejdes med er teknik-orienterede. Du kommer bl.a. også til arbejde med styring af robotter og vil få et indblik i moderne robotteknologi.

Studieretningen med robotteknologi er en studieretning under området anvendt naturvidenskab.

OTGs robotlokale med fire nye UR-robotter står klar til undervisningen i robotprogrammering.

Obligatoriske fag
Matematik A, programmering B, dansk A, teknikfag A, teknologi B, engelsk B, kemi B, fysik B, idehistorie B, biologi C, kommunikation og it C og samfundsfag C.
Valgfag
På alle studieretninger har du mulighed for at vælge valgfag. Du kan enten vælge at hæve niveauet på et obligatorisk fag eller vælge et nyt fag som supplement. Hvor mange valgfag, der er plads til på de forskellige studieretninger, kan du se i Studieretningsvælgeren via linket nederst på siden.