Du kommer til at arbejde med at udvikle produkter og vurdere, hvordan og hvor meget produkterne belaster miljøet. Sammen med dine klassekammerater vil du skulle opbygge en lille fabrik, hvor du 'masseproducerer' et produkt. Du vil prøve at være iværksætter og lærer om salg og markedsføring.

Ligeledes vil du skulle analysere produkters design ud fra deres form, funktion og æstetik, og du får indsigt i designudviklingens historie. Dine egne designprodukter skal illustreres på forskellig vis, og du skal lave skitser, modelarbejde, produktfremstilling og 3D-visualisering.

Obligatoriske fag
Teknologi A, design B, dansk A, teknikfag A, matematik B, engelsk B, kemi B, fysik B, idehistorie B, kommunikation og it C og samfundsfag C.
Valgfag
På alle studieretninger har du mulighed for at vælge valgfag. Du kan enten vælge at hæve niveauet på et obligatorisk fag eller vælge et nyt fag som supplement. Hvor mange valgfag, der er plads til på de forskellige studieretninger, kan du se i Studieretningsvælgeren via linket nederst på siden.

Læs mere om studieretningerne på Odense Tekniske Gymnasium