EUX-dimission af 24 tømrer-studenter

Onsdag den 19. december blev der afholdt dimission for 24 tømrer-studenter. Eleverne havde alle valgt, at kombinerer deres erhvervsuddannelse som tømrer med en gymnasial eksamen, og de kunne onsdag endeligt fejre, at de var blevet studenter med dimission og en rigtig studenterhue.
19/12 2018 - nwa

Dimissionen fandt sted på Odense Tekniske Gymnasium. Her bød Rektor, Johnny Grauballe Nielsen, velkommen og ønskede alle studenterne et stort tillykke. Herefter var der tale til studenterne fra Lektor Valther Rasmussen, efterfulgt af studenternes tale, hvor det var Anders Lund Behmer, som havde ordet.

Undervejs blev der også uddelt et legat. Legatet blev uddelt til Anders Lund Behmer, med ordene fra Rektor; ”Han er utrolig faglig stærk, dygtig, social, behagelig og han har været meget engageret i skolen.”

Aftenen blev afsluttet med fotografering og det obligatoriske hue-kast.

Drengene er nu færdige med deres studentereksamen. Til sommer venter der dem deres svendeprøve.

Syddansk Erhvervsskole ønsker alle studenterne et stort tillykke!

EUX dimission